0
%
Přihlášení
E-mail Heslo

RDC se stále setkávají

Projekt „Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center“ sice již splnil své poslání, kdy hlavním cílem bylo vytvoření dostupnějších a kvalitnějších služeb v oblasti sociálního začleňování prostřednictvím poskytovaného dobrovolnictví a nastavení příznivého prostředí pro výkon a další rozvoj dobrovolnických aktivit, pro co nejširší zapojení dobrovolníků a dobrovolnických organizací, vyzdvihnutí významu všech veřejně prospěšných dobrovolnických činností a posílení uznání dobrovolníků a dobrovolnictví ve společnosti obecně (=uvedeno v dvouletém projektu).

Koordinátoři projektu i nyní, kdy se zaměřují především na krizové dobrovolnictví, sdílí zkušenosti s uprchlíky z Ukrajiny či krizí, jako bylo tornádo na Moravě. Předávají si praktické informace (např. jak pojistit dobrovolníka, který jede do zahraničí, administrace spontánních dobrovolníků), či sdílí aktivity z regionů (např. firemní dobrovolnictví, nominace na cenu Křesadlo). 

Koordinátoři dostávají prostor přispět k rozvoji všech zúčastněných organizací, předejít problémům, konzultovat otázky s jinými odborníky, najít společná řešení. Projekt je stále živý, rozvíjí se a i nadále plní svou úlohu. Pokud chcete vědět více, kontaktujte právě své RDC, které vám odpoví na otázky, či sdělí více ke své činnosti. 

 

Jiří Gabriel Kalima05.06.2023