0
%
Přihlášení
E-mail Heslo

Úklid a třídění textilu má sociální přínos

Studentky SPgŠ Prachatice 1.A se staly dobrovolnicemi při pondělním úklidu, třídění textilu ze staré Dřípatky. V úvodu byly seznámeny s významem třídění odpadů, ale také významem Skladu pomoci a navazujících sociálních služeb.

Bylo zdůrazněno, že třídění a úklid textilu, který na staré Dřípatce zbyl ve Skladu pomoci (hojně využíván s příchodem uprchlíků z Ukrajiny a sociálně slabých rodin) má jak enviromentální, tak ekonomický a sociální přínos a je důležitou součástí i v našem městě udržitelného přístupu k nakládání s odpadem.

Diskuze byla o ekonomickém přínosu (jak recyklací můžeme snížit množství odpadu), úspoře energie a vody (recyklací se může výrazně snížit spotřeba těchto zdrojů), sociálním přínosu (textil je předáván u nás např.: dál do Prachatického dobročinného obchůdku, nebo do Bazarů společnosti KreBul, ale také do kontejnerů na textil Broumova, či ke zpracování v rámci terapeutických dílem do STROOMU Dub a podobně, Sběrného dvora), dále pak ekonomický přínos (oběhem textilu podporujeme oběhové hospodářství).

Studentky napytlovaly kolem 30 velkých pytlů, roztřídily několik beden knih, hraček, a dalších materiálů. Za pomoc Technických služeb Prachatice byly věci rozvezeny. Některé z materiálů šly i do školy pro výtvarnou výchovu, či dalších společností k upotřebení.

Závěrečná diskuse byla o sociální problematice spojená se sociálními službami, které využívají oběhové materiály, pomoc nabízenou právě i dárci, dobrovolníky.

Děkujeme za pomoc, úklid, zpracování, uvědomění si potřeby šetřit i s textilem, materiály, přírodou, vodou …

zaslala: Hanka RH+ Rabenhauptová

Jiří Gabriel Kalima26.06.2024